Past Presidents

We thank the leaders who have lead VSNA for over 40 years

Past Presidents

Laxmi Hiremath

2017 - 2018

Channu Kambalyal

2015 - 2016

Vijay Kumar Jigenhalli

2013 - 2014

Somashekar Pallegar

2011 - 2012

Nagabhushan Malkkla

2010

Sundaresh Siddaiah

2009

Prabhu Patil

2005 - 2008

Ravishankar Bhooplapur

2003 - 2004

Mallikarjun Nalawadi

2001 - 2002

Prema Shankar

1999 - 2000

Gadigeppa Doddamani

1997 - 1998

Shaila Uppin

1995 - 1996

Chandrashekhar Nadiga

1993 - 1994

Koosappa Rajshekara

1991 - 1992

Shivappa Hulbanni

1989 - 1990

Somashekar Munavalli

1987 - 1988

Chandrakant Bilgi

1985 - 1986

Veeresh Patil

1982 - 1984

Gangadhar Kori

1980 - 1981

Vimala Chanbasappa

1978 - 1979